Med totalt tre smittede personer der alle er nærkontakter som allerede er i karantene. Det er kun Harstad og Tromsø som har hatt noen smittede de siste tre dagene.

Storfjord har ingen smittede på lengre tid, og det er ingen grunn til å mistenke smitte i kommunen vår.

 

Vaksinasjon

Storfjord vil frem til påsken fortsette å vaksinere personer ned mot 80 års alderen med Pfizer vaksinen. Kommunen får bare et mindre antall doser en gang i uken (fra 0 til 15 doser, det varierer mye). Som kjent er Astra Zeneca satt på vent inntil videre, og det er usikkert når det eventuelt vil startes opp igjen med disse vaksinene.

 

Det er en del helsepersonell og brukere av hjemmetjenester som allerede har fått vaksine, dette i henhold til tidligere retningslinjer. Det er altså slik at retningslinjene har forandret seg flere ganger, og gjør at hvem har fått når kan variere. Rekkefølgen for å få vaksine er kontinuerlig oppdatert på:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

  

For alle innbyggerne i Storfjord, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

 

Med vennlig hilsen

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege