Storfjord har ingen påvist smittede siden jula 2020.

 

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne uken er det kun vaksiner for dose 2 (altså ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert).

Totalt har i overkant av 37% av befolkningen i Storfjord fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes blant annet av hvor mange innbyggere kommunen har. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, eller prioritere annerledes enn retningslinjene som er gitt av FHI.  

 

Neste uke vil vi fortsette med ny-vaksinering, da risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Storfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

 

Vi vil trolig starte med vaksinering av alder 55-64 uten risiko-tilstander i midten av juni, men vil informere mer når det nærmer seg.

 

For alle innbyggerne i Storfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Storfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Med vennlig hilsen

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege