Skoler og barnehager

Fra mandag 31.05.21 vil skoler og barnehager i Storfjord gå over på grønt. Det betyr at barn og elever kan bevege seg mer fritt og ikke bare i kohorter, og hverdagen kan organiseres mer som normalt. Hvis det skulle oppstå en smittesituasjon, er vi forberedt på å stramme inn og har gode rutiner for å håndtere det på kort varsel.

 

Vi minner på at smittevernregler fortsatt skal overholdes: 1m avstand mellom voksne, ikke håndhilse/unngå nærkontakt og vaske/sprite hender så ofte som mulig. Og selvsagt holde seg hjemme og teste seg hvis man har hoste, feber eller halsvondt. 

 

Arrangementer og sammenkomster

  • Hjemme kan du ha 10 personer på besøk, i tillegg til fullvaksinerte (de teller ikke)
  • Utenfor hjemmet kan det være samlet inntil 20 personer innendørs (leid lokale/offentlig sted) og 30 personer utendørs
  • Arrangementer innendørs kan ha inntil 50 personer uten faste plasser/100 personer med faste plasser
  • Arrangementer utendørs kan ha inntil 200 personer uten faste plasser/600 person er med faste plasser

For mer informasjon om arrangementer og smitteregler, bruk følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Besøk på sykehjem

Besøkende må fortsatt kontakte aktuelt sykehjem/institusjon før besøk og avtale tidspunkt. Hvis du som pårørende/besøkende kommer fra område med høy smitte, må du følge smittevernrådene for området du kommer fra.

 

Status smitte

En påvist smittet siste tre dager i vår region (Tromsø/nabokommuner): en i Tromsø som kom fra utlandet. Det omfattende utbruddet i Hammerfest har i så måte ikke påvirket vårt område i særlig grad.

 

Med vennlig hilsen 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege