Kommunen har fått melding om noen enkelt funn av døde fugler denne uka. Det er ikke gjort tester av fugler i kommunen for fugleinfluensa. Mattilsynet informerer om at døde enkelt fugler kan bli liggende, men dersom behov for å fjerne fuglen bør en voksen gjøre dette. Fuglen kan legges i dobbel plastpose, men skal ikke kastes i restavfallet.

Kommunen setter ut dunker i løpet av fredag 28.juli for innsamling av fugl på følgende steder:

  • Skibotn Havn ved kaia ved havneskuret
  • Hatteng på Taterneset
  • Elvevoll på Sandørneset

Vi ber om at folk fortsetter å melde inn til Mattilsynet og kommunen, dersom man finner død fugl:

  • Andefugler (ender, gjess og svaner)
  • Havsuler
  • Måkefugler
  • Vadere
  • Rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • Åtseletere (kråkefugler)
  • Småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)

Innmelding gjøres på epost: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet og post@storfjord.kommune.no

Mer informasjon finnes på Mattilsynets hjemmeside:

Svar til innbyggere om fugleinfluensa | Mattilsynet