⭐️Koronavaksinering⭐️
Folkehelseinstituttet anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgruppe i prioritert rekkefølge:
1. Personer over 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.
2. Personer 65-74 år.
3. Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av Covid-19.
Oppfriskningsdose tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom eventuell gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose.
⭐️Vi er i gang med vaksinasjonen etter prioritert rekkefølge.

Dersom du er i prioritert gruppe vil du høre fra oss. Ved spørsmål ta kontakt med Mona Willumsen på mobil 982 89 167.