Arbeidet med utbedring av kummen i Skolebakken er nå ferdigstilt, og vannleveransen skal dermed være tilbake. Det er konstatert med at det ikke har kommet urenset vann inn i ledningsnettet. Kokepåbudet kan dermed oppheves.

Abonnenter kan oppleve noe grums og luft i vannleveransen og anbefales å tappe til dette opphører.