Bakgrunner at at Storfjord kommune ønsker å ta i bruk navnet Bulldoserveien i ny funksjon som adressenavn. Denne vegen blei anlagt i 1960-åra av Statskog (se kart).

I 1984 blei lokale stedsnavn i området samla inn som en del av det NAVF-finansierte prosjektet «Stadnamn i trespråklege område». Det innsamla materialet er arkivert ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og en kopi av materialet er formidla til Storfjord kommunes bibliotek. Den nedarva lokale uttalen som lokalkjente fra Skibotn opplyste om, var /bull’do:sarveien/, og Kartverket oppretter derfor navnesak etter lov om stadnamn § 4, første ledd for å få fastsatt en skrivemåte i samsvar med den nedarva lokale uttalen. I 1984 blei det ikke dokumentert parallellnavn i samisk eller kvensk til dette navnet. Se også opplysninger om navnet i www.norgeskart.no.

 

Lokal høring

Kartverket sender saka på lokal høring i Storfjord kommune, jf. § 6 i lov om stadnamn. Kartverket har etter § 5, tredje ledd vedtaksretten til primærfunksjonen til navnet (dvs. driftsvegen anlagt av Statskog), mens kommunen er vedtaksorgan for sekundærfunksjonen som adressenavn. Før det blir fatta vedtak, har kommunen og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn rett til å uttale seg. Uttalelser skal sendes til Storfjord kommune, som har ansvaret for å samordne alle innspill.

Frist for å uttale seg settes til 31. januar 2019.