De fleste ønsker kulturskoleundervisning på dagtid i skoletiden, men det er også en del som har svart at de ønsker undervisningen etter skoletid.

 

Ønsker og forslag til forbedringer:

Tilbud på dans og teater
Nyere instrumenter til hjemlån
Kulturskolen bør jobbe mer med å profilere seg i lokalmiljøet
Kulturskolen bør oppmuntre elevene til å lære forskjellige instrumenter og nye teknikker
Info om konserter og opptredener må komme mye tidligere
Jevnlig tilbakemelding til foresatte om hvordan det går og hva eleven trenger å øve på
Tilgang til transponder, slik at det er lett å gi beskjed om fravær

Kulturskolen tar imot alle forslag og ønsker med takk og vil jobbe videre med å forbedre kulturskolen i henhold til tilbakemeldingene.

Vi jobber med å rekruttere lærere på dans og teater. En ny utlysning vil komme nå i vår.

Nye instrumenter til hjemlån, er et spørsmål om økonomi, men vi vil prioritere dette høyere.

Profilering i nærmiljøet er et punkt som vi allerede jobber med. Som et ledd i profileringa jobbes det også med planlegging av en åpen dag i kulturskolen neste skoleår, der de som vil kan komme å se på og prøve ut ulike instrumenter og tilbud.

Mye av kommunikasjonen med foresatte foregår gjennom plattformen Speedadmin. Her planlegger vi et foreldrekurs til der vi demonstrerer bruken av denne nettsiden.

Tidlig info om konserter er et viktig punkt som vi vil ta tak i og forbedre rutiner for info.

En viktig del av vår kommunikasjonsstrategi er årlige utviklingssamtaler mellom lærer og elev/foresatte og en obligatorisk oppstartsamtale før nye elever starter opp i kulturskolen.

Kulturskolen ønsker å takke alle som tok seg tid til å svare på vår brukerundersøkelse. På den måten får vi verdifulle tilbakemeldinger som kan hjelpe oss å bli enda bedre.

 

Keramikk