Alle vaktene går i fra 09.00-21.00

Denne vaktordningen gjelder som sagt kun ved aktutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden.
Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til over påsken.

Skjærtorsdag 18 april Kristen-Are tlf. 40028823

Langfredag 19 april Kristen-Are tlf. 40028823

Påskeaften 20 april Kristen-Are tlf. 40028823.  Kristen-Are sjekker uv-anlegg og pumpestasjoner denne dagen.

1. Påskedag 21 april Sigurd tlf. 40028824

2. Påskedag  22 april Sigurd tlf. 40028824