Planprogrammet blei vedtatt a Styre for plan og drift i sak 51/19 fredag 6. september 2019.