Deltakere i FYSAK- vinterkonkurransen vil kunne oppleve at poengene som registreres på enkelte turer (f.eks. Luhppuskaret) under "Mine turer" ikke samsvarer med poengene som blir registrert i temakonkurransen på samme tur. Dette er ikke feil, men skyldes at der er to ulike lister i systemet.

 

På lista "Mine turer" vises de nasjonale poengene. De nasjonale poengene vises også under "Mitt friluftsråd/alle friluftsråd. På lista under temakonkurranser vises arrangørenes egne poeng for de ulike turene i den aktuelle konkurranse. F.eks. er det noen av tamakonkurransene som har 1 poeng pr. tur. Da vil man ha 3 poeng under temakonkurransen når man har gått 3 turer (1+1+1), mens det under "Mine turer" kanskje står 45 poeng (30+10+5).

 

Den poengsummen som gjelder FYSAK- vinterkonkurranse er den som ligger under "Resultater for temakonkurranser". For å se oversikt over poengfordelingen på aktuelle turer i konkurransen finner dere dette under de ulike temakonkurransene (der man melder seg på konkurransen). I storfjord er grønn tur 5 poeng, blå tur 10 poeng og rød tur 20 poeng.

 

Foto: Sandra Helen Letto