I år blir det digital premietrekning i FYSAK- trimpostkassekonkurranse p.g.a. reduserte ressurser. I barneklassen får alle en deltakerpremie, samt at det trekkes en hovedpremie. I de øvrige klassene i postkassetrimmen og 5 på topp blir det trekkepremier i tillegg til en hovedpremie i hver klasse. Alle premiene er kjøpt inn med eksterne midler fra Ishavskysten friluftsråd.

Trekningen vil bli lagt ut på Storfjord kommunes facebookside og på FYSAK Storfjord turgruppe (facebook) kl. 18.00 samme dag.