Det gjøres kontinuerlig en vurdering av om det kan slippes trafikk gjennom anleggsområdet.

Kommunen har besluttet å holde vegen stengt i ytterligere to uker. Frem til og med 18. Desember. Det vil i perioden kunne åpnes for trafikk i deler av døgnet, for offentlig nyttetrafikk som skolebuss, post, renovasjon osv.

Vegen vil åpnes for trafikk i samråd med entreprenøren så snart det er forsvarlig for trafikantene.