Service har dessverre redusert bemanning en tid fremover og vi ber om forståelse for dette.  

I tillegg har flere ansatte påvist korona. Dette innebærer redusert bemanning i enkelte tjenester. Vi ber om forståelse for redusert kapasitet og potensielt lengere saksbehandlingstid. Særlig der enkeltansatte innehar nøkkelstilling. Tips til selvhjelp:
1. Ring direkte til den du vil ha tak i. Telefonliste til ansatte og saksbehandlere ligger på Storfjord kommunes hjemmeside: https://www.storfjord.kommune.no/kontakt.393583.no.html
2. Sjekk hjemmesiden vår, det er mulig du får svar på det du lurer på der. https://www.storfjord.kommune.no/

 
Vi beklager ulempen dette får for dere, men noen saker må vi prioritere og bortprioritere andre. Vi håper å finne løsning, så snar som mulig