Medvirkende årsaker til det positive resultatet er mer i statstilskudd/skatt på slutten av 2022, høyere konsesjonskraftsinntekter enn budsjettert, lavere pensjonskostnader og innkjøpsstopp store deler av året.

Til tross for dette har Storfjord kommune fortsatt en ikke bærekraftig økonomisk situasjon.