Tirsdag 20.8.19 vil vannet bli stengt i perioden 08.00- 13.00 på grunn av reparasjon. Langs Gammelveien går det vannledninger på begge sider av veien. Vi har sendt telefonvarsel til alle som bor på strekningen, men det er kun den ene ledningen langs Gammelveien som blir uten vann.  Mens vannet er stengt, vil vaktmester ringe på hos de boligene som vi ikke er sikker på hvor er tilkoblet. Dersom det ikke er noen hjemme, vil vi se om vi finner en utvendig kran hvor vi kan kontrollere om det er vann eller ikke. 

Alle abonennter i Olderbakken vil bli uten vann i denne perioden.

Vi ønsker å finne ut hvor alle aboennentene i dette området er tilkoblet vår ledning, slik at vi kan sende riktigere telefonvarsling i fremtiden.

Etter at vannet kommer tilbake anbefaler vi å tappe til vannet er klart. Tapping anbefales fra det tappepunktet som er nærmest inntaksledningen. Vi beklager de ulempene vannstengingen har for våre abonennter.