På grunn av reparasjon av vannlekkasje vil vi måtte stenge vannet onsdag 4. september 2019 i tidsrommet 08.30 -13.00. Dette gjelder for abonnenter nord for Steindalselva og ut mot Lyngen grense. Det er sendt ut telefonvarsling til de abonnentene som blir berørt av dette. Når vannet er tilbake bør det tappes fra første tappepunkt etter inntaket til vannet er klart. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.