På grunn av vannlekkasje i Steindalen vil våre abonnenter i området Elvevoll/Rasteby kunne oppleve dårlig vanntrykk fram til kl. 08.00 i morgen 30.4.19. Reparasjon av lekkasjen skal utføres fra i morgen kl. 08.00 og noen timer framover (antatt 3-6 timer). Vannet vil bli stengt i denne perioden for de abonnentene som har fått UMS-varsel fra kommunen i dag (gjelder abonnenter fra Steindalselva og nordover til Rasteby). Etter at vannet kommer tilbake kan man oppleve grumsete vann. Det vil da være lurt å tappe til vannet er klart. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.