På grunn av ferieavvikling vil sentralbordet og resepsjon være ubemannet Torsdag 22. juli fra 08:00 - 11:00. Saksbehandlere kan kontaktes direkte.

Håper på forståelse for dette.

Med vennlig hilsen oss på service