Det er mulig å ringe direkte til saksbehandler, telefonliste finnes på hjemmesida under denne linken:

https://www.storfjord.kommune.no/ansatteliste.151946.no.html

Biblioteket er åpent.

Håper på forståelse for dette.

Med vennlig hilsen oss på service