Det vises også i denne sammenheng til vedlagte saksfremlegg der endringene er nevnt og eventuelt kommentert.  Forslag til ny forskrift følger også som vedlegg.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. januar 2020.

Høringen er åpen slik at alle som ønsker kan komme med innspill.

Høringssvar sendes skriftlig pr. e-post til post@storfjord.kommune.no eller som brev til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren.