Det er fra tidligere satt opp saksbehandlerdager for administrasjon i miljø, plan og driftsetaten. Disse er ikke gjeldene nå i disse koronatider.

Alle som har hjemmekontor har med jobbtelefonen og de kan ringes opp her.

Kontaktliste finner dere på hjemmesiden under: Om oss - Organisasjon - Ansatteliste