Gruppene blei etablert på idémøtet som blei avholdt 26. november i fjor, og er fordelt på tre områder: scene/sal, gymsal og kjøkken.

Det langsiktige målet er at samfunnshuset skal bli et velfungerende lokalt kulturhus, som dekker de behovene bygda har for et samlingspunkt for trening, kulturopplevelser og selskapeligheter. Både kjøkken, sportsdekke og akustikkforholdene i salen settes under lupen for å komme fram til de beste løsningene innenfor de rammene som finnes både bygningsmessig og økonomisk. Flere delprosjekter er aktuelt.

Som styringsgruppe for prosjektet fungerer samfunnshusstyret, med leder Svein Richardsen i spissen. Styret er satt sammen av representanter fra lag og foreninger og kommunen. Da samfunnshuset i si tid blei bygd, var dette med støtte fra sanitetsforeninga, idrettslaget, jeger- og fiskeriforeniga, skytterlaget og arbeiderlaget.

Kommunestyret har avsatt 1 million til rehabilitering av kommunale bygg, og en betydelig andel av disse midlene vil bli foreslått avsatt til Skibotn samfunnshus i 2018. Den endelige summen fastsettes politisk. I tillegg skal det søkes om spillemidler og tilskudd fra andre fond, og noe arbeid skal gjøres på dugnad.

Har du tanker om framtidig bruk og rehabiliteringsbehov for samfunnshuset? Da er du velkommen til å ta kontakt med medlemmene i arbeidsgruppene, og ikke minst på dugnad når tiltakene skal iverksettes.

Bildet: Ture Nilsen og Nina P. Nilsen fra kjøkkengruppa ser fram til å bytte ut den gamle komfyren på samfunnshuset med en ny. Svein Richardsen fra samfunnsstyret har engasjert seg for å få prosessen i gang.