Det er mulig å ringe direkte til saksbehandler, telefonliste finnes her.

Ved avtaler hos saksbehandlere, ring saksbehandler for å slippe inn på rådhuset i dette tidsrommet.

Biblioteket på rådhuset er også stengt i samme tidsrom.

Beklager evt. ulemper dette medfører