De første bosetterne forlot Signaldalen til fordel for Amerika etter noen år, og den nye eieren av Signalnes blei Haagen Nilsen. Hans sønn Nils Haagensen kjøpte Storfjords første traktor i 1927, og den står fremdeles på Signalnes. Selve Signalnesbua er ikke åpen for besøkende til daglig, men er likevel et flott skue der den står med Otertinden som bakteppe.

Veibeskrivelse: Følg E6 fra Oteren mot Skibotn. Avkjørsel til Signaldalen er ca. 4 km fra Oteren, og merka med skilt. Bua ligger om lag 15 km oppover dalen, på vestsida av elva.