Storfjord kommune har deltatt i et prosjekt drevet av Kartverket for å digitalisere bildene og gjøre disse tilgjengelig for allmennheten. Disse er skannet og georeferert til å passe dagens kartløsninger og innsyn på nett. Senere i år vil også bilder fra 60-tallet for større deler av kommunen bli publisert, i tillegg til ferske bilder tatt for noen uker sider. Disse bildene fra 1947 finnes kun fra Skibotn i vår kommune, da de var tatt i forbindelse med oppbygginga etter andre verdenskrig og nedbrenninga. Noen områder utenfor nedbrenninga ble og fotografert og da blant annet Skibotn. Bildene skulle brukes til den forestående oppbygginga og planlegging av tettsteder. 

I tillegg til den historiske og kulturelle verdien disse har, vil kommunen og andre kunne bruke disse som grunnlag for å vise tildigere bruk, planlegge kommende bruk, dokumentere grenser, vise nedbygging, nydyrking og igjengroing av landbruksareal, kartfeste gamle elve- og bekkfar, lokalisere kulturminner, krigsminner, og så videre og videre. 

Vi håper mange har nytte, eller bare interesse av å kunne se disse bildene.

www.norgeibilder.no har gode verktøy for å sammenligne og vise bilder fra forskjellige årstall. Under er litt fra brukerveiledninga som ligger i spørsmålstegnet øverst til høyre i bildet på deres sider.
 

Sammenligne bilder

 

1. Klikk i kartet for å se hvilke prosjekter som er tilgjengelig

2. Et popup-vindu vises med alle aktuelle prosjekter i valgt posisjon

3. Velg Sammenligne bilder-fanen i popup-vinduet

4. Velg ett eller to prosjekter for sammenligning og klikk OK (ett prosjekt dersom sammenligning ønskes med gjeldende/siste bilde-cache/bakgrunnskart)

5. Popup-vinduet lukkes og en vertikal stolpe med valgte prosjektnavn-labels på hver side vises øverst i kartet

6. Dra stolpen horisontalt fram og tilbake for å sammenligne bildeprosjektene

7. Klikk på krysset øverst på stolpen for å avslutte sammenligningsfunksjonen

 

 

Gjennomsiktig bilde

 

1. Klikk i kartet for å se hvilke prosjekter som er tilgjengelig

2. Et popup-vindu vises med alle aktuelle prosjekter i valgt posisjon

3. Velg Gjennomsiktig bilde-fanen i popup-vindu

4. Velg ett eller to prosjekter for sammenligning og klikk OK (velg ett prosjekt dersom sammenligning ønskes med gjeldene/siste bilde-cache/bakgrunnskart)

5. Popup-vinduet lukkes og en trinnløs «slider» med valgte prosjektnavn-labels vises øverst i kartet

6. Klikk eller dra slider for å endre gjennomskinnelighet på det øverste prosjektet (50% er valgt som default)

7. Klikk på krysset til høyre for slider for å lukke gjennomsiktighetsfunksjonen