20190604_090929

20 år i 2018

Bollmanns-/Russeveien fylte 20 år i 2018, og informasjonsskiltene langs stien har etterhvert blitt tydelig prega av tidens tann. Rammene har blitt skjeve og skakke, og ikke minst har aluminiumstavlene fått seg en smell eller flere gjennom årene som har gått. Slik er et selvsagt ikke ønskelig å ha det, og i 2018 startet arbeidet med å skaffe finansiering til nye skilt, og å revidere tekst og bilder.

20190604_110659

Ny modell

Etter modell fra Lyngsalpan landskapsvernområde og Reisa nasjonalpark, og i samarbeid med Lyngsalpan vekst, er det utvikla et byggesett som lar seg frakte oppover langs fjellsida for deretter å skrus sammen på stedet der skiltet skal stå. Modellen er laget slik at det ikke er behov for å lage hull i bakken, noe som letter arbeidet i et område der det er såpass mye stein som langs denne stien.

20190604_111147

Oppdaterte informasjonstavler

Også informasjonstavlene har fått seg en real oppfriskning. De gamle tekstene er gjennomgått på nytt i samarbeid med Storfjord språksenter med sikte på å gjøre dem enkle og lettleste. Informasjonen er oversatt til fire språk. Også fotografiene på tavlene er oppdatert med flere og litt andre fotografier.

20190604_112337

Sponsorer avgjørende

For å kunne realisere prosjektet er sponsorer avgjørende. Bollmanns- /Russeveien er et av våre fellesgoder i Storfjord, og en ny modell for samarbeid med sponsorer fra det lokale næringslivet testes ut. Midler fra sponsorene finansierer skiltstativ og trykking av informasjonstavle, mens kommunen finansierer layout, oversettelser og oppsetting av skilt gjennom eget arbeid og egne midler.

Den første som har ønsket å bidra i denne modellen er turistbedriften Lyngentourist, og eier Hallgeir Naimak var med i dag for å se på det første skiltet da det kom opp. 

- Mange av mine gjester ønsker å være i området noen dager. Da er Bollmannsveien-/Russeveien et av de turforslagene jeg med glede og også stolthet foreslår for dem, sammen med Steindalen og andre turmål i Storfjord. Derfor var det en naturlig for meg å svare ja da henvendelsen om sponsing kom fra kommunen, sier Hallgeir.

Han trekker også fram at hans bedrift har fått mye hjelp fra kommunen på mange måter tidligere, og at dette er et lite bidrag tilbake.

- Jeg håper flere lokale bedrifter ønsker å være med på dette prosjektet.

20190604_113501

Vil du være med å bidra?

De bedriftene som ønsker å være med på å finansiere et skilt, betaler kr. 3.200,-.  På skiltet som de har bidratt til, er det satt av plass til logo og en QR-kode som leder til bedriftens nettsted. 

Også privatpersoner kan bidra med et valgfritt beløp. Disse midlene vil bli brukt til nye klopper langs stien, toalettpapir og annet det er løpende behov for langs traseen. Benytt vipps-nummer 140927. Deretter kan du velge "Turområder" og taste inn et valgfritt beløp til det turområdet du vil bidra til. Midlene er øremerket det området du velger.

Arbeidet blir gjennomført fortløpende etterhvert som skilt blir finansiert.

Vi sender en stor takk til vår første sponsor Lyngentourist, og ønsker alle god tur langs Bollmanns- /Russeveien i sommer. 

image0000001