Kurset va fullbooket, men en deltaker måtte melde avbud på grunn av sykdom. Grunnen til at ikke flere kan delta er at aktiviteten er plasskrevende og trenger mye personlig oppfølging underveis. Instruktører på kurset var Lisbeth Rogne og Annfrid Brattli fra Balsfjord, begge har lang erfaring med denne type håndarbeid og gav kyndig veiledning.

Kurset var på 30 timer og gikk over 2 helger. Første helg ble grunnleggende teknikker gjennomgått og hver deltaker bestemte seg for hva de ønsket å lage. Dette både ut fra ambisjoner og antall skinn tilgjengelig, men uansett størrelse på produktet så kunne alle teknikker prøves ut. Denne helgen gikk i hovedsak med til å klippe til, lappe i skinnstykker, sy pynteband, samt brude- og hverdagskant.

Andre helg gikk med trykking på baksiden av fellen, samt ferdigstilling av påbegynte arbeider. Både deltakterne og instruktører på kurset uttrykte at de var veldig fornøyd med måten det hele var lagt opp på, hvor man kunne jobbe i et behagelig og rolig tempo. Det ble to fine lærerike helger med mye latter.

På bildet vises noen av produktene som ble produsert.

Det er allerede kommet forespørsler om mulighet for et nytt tilsvarende kurs, og hvis mange nok har interesse så kan det settes opp igjen på nyåret. Skulle du være interesert så kan du sende en epost til odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no. Hvis minst 8 stykker ønsker kurs så settes det opp, og det åpnes for deltakelse fra andre kommuner.