Felles for samtlige brev er at de er sendt til den adressen som er oppgitt i Brønnøysundregisteret. Likevel er den altså feil, fordi de foreningene det gjelder ikke har meldt inn ny postadresse etter at den er tildelt.

F.eks. skal tidligere postadresse

Storfjord kommune
Hatteng
9046 OTEREN

endres til

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

for å sikre at posten kommer fram til riktig adresse.

Kommunen har heller ikke fått riktig navn og adresse på leder til alle de foreningene dette gjelder på annen måte, så det er vanskelig å vite hvor informasjon skal sendes.

Vi oppfordrer alle foreninger til å sjekke om de er registrert med riktig adresse her: https://www.brreg.no/. Dersom du oppdager at det er feil, kan postadressen endres på samme side under "registrere".