NAV følger myndighetenes gjeldende smittevernstiltak.

Smittevernregler:
- Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenlig med covid 19, kan du ikke besøke NAV-kontoret.
- Alle våre besøkende bes ta på munnbind
- Vi oppfordrer til å benytte digitale kanaler på https://www.nav.no/no/person eller telefon, dersom du har mulighet til det. 

Denne siden oppdateres jevnlig med informasjon om tilgjengeligheten for vårt kontor: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-balsfjord-storfjord
Her finner du også mer utfyllende informasjon om hvordan du kan kontakte NAV: https://www.nav.no/person/kontakt-oss/nb/