I kommunstyret den 14.12.22 ble det vedtatt at kommunen innfører løypeavgift for brukere av vårt løypenett. Avgifta skal gå til å dekke de utgiftene kommunen har med å drifte løypenettet. I hovedsak vil dette gå til snøskuterforeningene som drifter løypenettet for kommunen, administrative utgifter, innkjøp av materiell, etablering og drift av parkeringsplasser og annet knytta til løypenettet. 

Administrasjonen jobber med å få på plass betalingsløsning, og vil publisere mer om dette når det er klart. Avgifta vil være gjeldene fra og med innværende sesong. 

 

I Skibotn er det kommet nok snø til at vi kan åpne første løypestrekning. Skibotnløypa er dermed først ut i sesongen, og er åpen fra Gammelveien til Ákšogaikungorsa. 

Illustrasjonen under viser strekninga som er åpen:

Illustrasjon løype fra Gammelveien til Ákšogaikungorsa

 

Husk å sjekk løypestatus før du kjører ut på tur. Det kan og være lurt å oppdatere seg på hvilke regler som gjelder i vårt løypenett. Restriksjoner og løypekart er lett tilgjengelig på www.kommunekart.com og på våre nettsider. 

Ha en flott snøskutersesong!