Nå lyses de årlige driftsmidlene til lag og ut med søknadsfrist 30. april 2021. Det innebærer at søknaden må være levert Storfjord kommune eller må være poststemplet senest denne datoen. Vedlagte søknadsskjema skal benyttes, og kan gjerne sendes som vedlegg til e-post.

Følgende dokumentasjoner kreves minimum vedlagt søknaden før den kan behandles:

1. Årsmelding 2020

2. Regnskap 2020

3. Budsjett 2021

Dersom noen har vært nødt til å utsette sitt årsmøte på grunn av korona-bestemmelsene, kan søknaden sendes inn med styrets forslag til årsmelding, regnskap og budsjett som grunnlag. Merk at det er lagt inn et nytt obligatorisk punkt i år, for å kartlegge eventuelle negative konsekvenser av korona.

Andre krav til vedlegg som dokumenterer de enkelte postene er beskrevet i søknadsskjemaet.

Søknader som kommer inn etter fristen, som ikke leveres på vedlagte skjema eller som mangler vedlegg kan ikke påregne behandling. 

I korte trekk fordeles det midler til:

  • Drift av lag
    • Idrettslag (se § 3)
    • Skytterlag (se § 4)
    • Lag og foreninger (se § 5)
  • Oppstart av lag (se § 6)
  • Drift av anlegg (se § 7)
  • Voksenopplæring (se § 8)

Se for øvrig vedlagte søknadsskjema og retningslinjer. Det er viktig at man benytter riktig søknadsskjema, fyller ut alle poster, og at alle vedlegg er lagt ved.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kulturkontoret på tlf. 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.