Nå lyses de årlige driftsmidlene til lag og foreninger ut med søknadsfrist 30. april 2023. Det innebærer at søknaden må være levert Storfjord kommune eller må være poststemplet senest denne datoen. Vedlagte søknadsskjema skal benyttes, og kan gjerne sendes som vedlegg til e-post.

Følgende dokumentasjoner kreves minimum vedlagt søknaden før den kan behandles:

1. Årsmelding 2022

2. Regnskap 2022

3. Budsjett 2023

Andre krav til vedlegg som dokumenterer de enkelte postene er beskrevet i søknadsskjemaet.

Søknader som kommer inn etter fristen, som ikke leveres på vedlagte skjema eller som mangler vedlegg kan ikke påregne behandling. 

I korte trekk fordeles det midler til:

  • Drift av lag
    • Idrettslag (se § 3)
    • Skytterlag (se § 4)
    • Lag og foreninger (se § 5)
  • Oppstart av lag (se § 6)
  • Drift av anlegg (se § 7)
  • Voksenopplæring (se § 8)

Se for øvrig vedlagte søknadsskjema og retningslinjer. Det er viktig at man benytter riktig søknadsskjema, fyller ut alle poster, og at alle vedlegg er lagt ved. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Næringsrådgiver på tlf. 400 28 809 eller e-post hilde.elofsson@storfjord.kommune.no