Treningstida er fordelt på tirsdager og torsdager, fra kl. 17.00 - 20.30, i perioden 15. oktober - 31. mars. Treningstida lyses herved ut for sesongen 2020/21, med kort søknadsfrist: 10. oktober 2020.

Søknad skal leveres elektronisk på dette skjemaet: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=232&externalId=5425&languageCode=nb

Alle brukere må følge FHI sine retningslinjer for smittevern for idrettslig aktivitet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/