Tilskudd til friluftsaktivitet

Målet for tilskuddet er å øke deltakelsen i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Søknadsfristen for ordningen er 1. februar. 

Les mer her: Tilskudd til friluftslivsaktivitet 

 

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Målet for tilskuddet er å bidra til god og nødvendig infrastruktur for friluftsliv i nærmiljøet. Dette gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper, raste- og bålplasser, fiskeplasser, utsiktspunkt o.l. Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuker, klopping, bord og benker, og tiltak som ikke støttes av spillemiddelordningen.

Ordningen gjelder i 2022 for kommuner i tidligere Troms fylkeskommune. Søknadsfrist er 1. februar. 

Les mer her: Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet