Frivillige organisasjoner som trenger midler til å tilrettelegge for friluftsliv kan søke fylkeskommunen om dette innen 1. februar.
Den ene ordninga gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper og raste- og bålplasser, fiskeplasser og utsiktspunkt. Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuker, klopping, bord og benker, og tiltak som ikke støttes av spillemiddelordningen.
Den andre ordninga gjelder aktiviteter som kan medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.