Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!

 

Alt fra friluftsråd og avfallsselskap fikk innvilget pengestøtte til dette arbeidet i 2018.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke midler er 31. januar 2019.

Følgende tiltak kan søke støtte

Pengene kan gå til opprydding langs strender, elver og i vassdrag.

Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer og workshops. Det kan også søkes støtte til metodeutvikling som bidrar til mer effektiv opprydding av marin forsøpling over hele landet.

Minste søknadsbeløp er 300 000 kroner.

Disse kan søke

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.

Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).

Offentlige organer, privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke støtte fra denne ordningen.

Bli med på århundrets viktigste dugnad! Spre gjerne denne eposten til folk som kan søke støtte i din kommune.

Søk støtte her:

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=33&Menyvalg=SOKNADSSENTER