Det vil være mulig å søke om støtte til:
• Faste kulturminner
• Fartøy og båter
• Bevegelige og rullende kulturminner
• Sikringstiltak
• Fagseminar
• Formidling
Her finner du søkeportalen. Ta gjerne kontakt med Kulturkontoret dersom du vurderer om ditt prosjekt er aktuelt.