Det blir som tidligere år fordelt i to team. Det første temaet begynner 24. juni og jobber til 12. juli. Team 2 begynner 15. juli og jobber til 26. juli. En av søkerne blir valgt ut som arbeidsleder, og jobber da hele perioden. Arbeidsleder må ha sertifikat.

I søknaden ber vi om mest mulig info. Oppgi derfor fødselsdato, sertifikater, tidligere praksis og pågående eller fullført videregående skole i søknaden.  

Attester og vitnemål legges ved søknaden. Søknaden sendes på mail til post@storfjord.kommune.no. Merk søknaden «Sommerjobb 2019»

Søknadsfrist er 31. mai 2019.

Kontaktperson er etatsleder Trond Arne Hoe
Mob. 913 63 488, Mail: trond.hoe@storfjord.kommune.no