Plan- og driftsetaten søker etter ungdom mellom 16 – 20 år (fyller 16 år i 2022) som kan jobbe med varierte arbeidsoppgaver innen drift og vedlikehold.
Hovedoppgaver vil være klipping av gress, samt rydding av kratt.

Arbeidsperioden starter mandag 29. juni 2022 og avsluttes fredag 31. juli 2022.

Søknad og spørsmål kan sendes til mdb@storfjord.kommune.no

Søknadsfrist mandag 1. juni 2022