Jobben som gjeter går i hovedsak ut på å gå i beiteområdet og observere beitedyr og aktivitet av fugler eller rovdyr. Dersom det oppdages kadaver må disse registreres og meldes inn.  
Du må like å være ute i skog og mark uansett vær, og ikke minst være glad i å gå. Gjeterne vil få tett oppfølging i forhold til hvor det er størst behov for å gå, og man må føre logg over tiden som brukes og ting man observerer. Det er mulighet for overnatting i ulike gjeterbuer hvis ønskelig. 
Beitelaget disponerer GPS som gjeterne vil kunne ha med seg, og logging med denne utføres under gjeting. Dersom du har egen GPS kan denne også medbringes.

Det skrives også logg for hver arbeidsdag for å dokumentere gjetingen.

Jobben som gjeter vil foregå i tidsrommet 20.juni til 10.september. Det vil bli jobb gjennom hele sommeren, men ikke hver dag. Hovedaktiviteten vil bli tidlig i beitesesongen og i forbindelse med nedsanking. Dette avtales gjennom sesongen i forhold til behov. Arbeidsdagene avtales individuelt og samkjøres med andre gjetere. 

Hovedområdene som skal gjetes er i Kitdalen og Signaldalen, men også andre plasser i indre deler av Storfjord kan bli aktuelt.Som hovedregel jobber to og to sammen, og arbeid avtales med hver enkelt gårdbruker.

Søkere må være over 16 år, og minimum 1 på hvert gjeterlag må ha sertifikat klasse B da kjøring til og fra ulike beiteområder må påregnes og samkjøring må benyttes. Kjøring dekkes etter statens regulativ. 

Lønn etter avtale tilsvarende tidligere år. Godtgjørelse utbetales i henhold til timeliste og reiseregning.
 

Søknadsfrist 10. juni 2022.

Send søknad til:
marit.figenschau@storfjord.kommune.no

 

Ta kontakt ved spørsmål!


Marit L. Figenschau

Tlf: 400 28 855
Epost: marit.figenschau@storfjord.kommune.no