Jobben som gjeter går i hovedsak ut på å gå i beiteområdet og observere beitedyr og aktivitet av fugler eller rovdyr. Dersom det oppdages kadaver må disse registreres og meldes inn.  
Du må like å være ute i skog og mark uansett vær, og ikke minst være glad i å gå. Gjeterne vil få tett oppfølging i forhold til hvor det er størst behov for å gå, og man må føre logg over tiden som brukes og ting man observerer. Det er mulighet for overnatting i ulike gjeterbuer hvis ønskelig. 
Det er sterkt ønskelig at du har egen GPS og kan bruke denne da det vil være et nyttig arbeidsverktøy. 

Jobben som gjeter vil foregå i tidsrommet 20.juni til 10.september. Det vil bli jobb gjennom hele sommeren, men ikke hver dag. Hovedaktiviteten vil bli tidlig i beitesesongen og i forbindelse med nedsaanking. Dette avtales gjennom sesongen i forhold til behov. Arbeidsdagene avtales individuelt og samkjøres med andre gjetere. 

Hovedområdene som skal gjetes er i Skibotn, Kitdalen og Signaldalen, men også andre plasser kan bli aktuelt. Som hovedregel jobber to og to sammen, og i forbindelse med sanking er det sannsynlig at alle 4 gjeterne jobber sammen. Skulle noen ønske å dele en stilling og jobbe halve tiden hver så vil også det være mulig. 

Søkere må være over 16 år, og minimum 1 på hvert gjeterlag må ha sertifikat klasse B da kjøring til og fra ulike beiteområder må påregnes og samkjøring må benyttes. Kjøring dekkes etter statens regulativ. 

Det legges opp til ca. 30 dager jobbing, med 250,- i godtgjørelse per time. Godtgjørelse utbetales i henhold til timeliste og reiseregning. Maksimalt 30 000 kr per gjeter. 
  

Søknadsfrist 10. juni 2021.

 

Send søknad til marit.figenschau@storfjord.kommune.no. 
merk mailen med "gjeter 2021".