Status bosetting av flyktninger i Storfjord:


Det er nå gjort avtale med IMDI om videre framdrift. Alle som har meldt inn ledige hus/leiligheter vil bli kontaktet av kommunen etterhvert, for å se på egnethet, rom, utstyr mm. Det er ikke tidfestet når vi får de første forespørslene om konkret bosetting, alder eller lignende, men vi lager nå en tidsplan for bosetting. Det vil komme ut invitasjon fra kommunen til dialogmøter i mai, med lag/foreninger, bedrifter og andre om hvordan vi kan samarbeide.