Nasjonalt vil det ikke bli nye tiltak per i dag. Det skal veldig mye til for at samfunnet skal stenges igjen, og alle må være forberedt på å måtte leve med korona rundt oss. Det ville kunne bli lokale tiltak hvis det er en krevende smittesituasjon, for eksempel mange smittede i en klasse eller en avdeling på sykehjem.

 

I Tromsø er det økende smitte med rundt 100 smittede per dag de siste dagene. Det er rundt 25 innlagt på UNN, der 60% av disse er uvaksinert. Resterende gruppe er hovedsakelig vaksinerte eldre med underliggende sykdom. Det er smitte i alle aldersgrupper, fra barn til eldre i høy alder. Vaksinerte er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, men det er faktisk 20-30% sjanse for å bli smittet selv om du er vaksinert. Igjen, det er særdeles viktig at du tar vaksinen hvis du ikke har det, med dagens smittesituasjon er det stor sannsynlighet for å bli utsatt for Covid-19.

 

I Storfjord er det bekreftet 4 personer smittet de siste dagene, og det er noen positive hurtigtester de siste to dagene der vi venter på bekreftelse fra ordinær test tatt ved legekontoret.  Det er noen positive hurtigtester både i skoler og barnehage, og vi må forvente flere positiv prøver i perioden fremover. I den sammenheng er følgende viktig: barn og elever skal leve som normalt, men holde seg hjemme og teste seg hvis får symptomer (hoste, feber, halsvondt). Personer som defineres som nærkontakter skal teste seg med hurtigtest.

 

Definisjon på nærkontakt er som kjent å ha vært nærmere enn 2m i mer enn 15 min til en person som er bekreftet smittet. Det vil si at en hel skoleklasse skal ikke testes, men personer/elever som er definert som nærkontakter (gode venner brukt mye tid med, kjæreste etc). Opplever vi mange smittede, kan testing  av hele grupper eller klasser være aktuelt. Det vurderes fra situasjon til situasjon, og følges opp fortløpende. Kriseledelsen i kommunen følger opp smittestatus tett og fortløpende, og vil oppdatere hvis det er hendelser som tilsier det.

  

VIKTIGE SMITTERÅD

I tiden fremover er det viktig å holde god håndhygiene (sprite hender, vaske dem), unngå nysing og hoste på andre, og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme! Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Storfjord