Det er rundt 20 innlagt på UNN, der 60% av disse er uvaksinert. Resterende gruppe er hovedsakelig vaksinerte eldre med underliggende sykdom. Vi gjentar at det er særdeles viktig at du tar vaksinen hvis du ikke har det, med dagens smittesituasjon er det stor sannsynlighet for å bli utsatt for Covid-19.

 

I Storfjord er det bekreftet 9 personer smittet de siste tre dagene, og vi må forvente flere positiv prøver i ukene fremover. Det er smitte i alle aldersgrupper, fra barn til voksne.  

 

For skole og barnehage: barn og elever skal leve som normalt, men holde seg hjemme og teste seg hvis får symptomer (hoste, feber, halsvondt). Det er ikke grunn til å holde barna hjemme ved smitte i en klasse  I 5.klasse på Hatteng er det fire smittede, og resterende elever i klassen vil testes om morgenen daglig med hurtigtest frem til mandag 15.11.21. Vi har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen, og følger opp kontinuerlig status.

 

Definisjon på nærkontakt er som kjent å ha vært nærmere enn 2m i mer enn 15 min til en person som er bekreftet smittet. Det vil si at en hel skoleklasse skal ikke testes, men personer/elever som er definert som nærkontakter (gode venner brukt mye tid med, kjæreste etc). Opplever vi mange smittede, kan testing  av hele grupper eller klasser være aktuelt. Det vurderes fra situasjon til situasjon, og følges opp fortløpende. Kriseledelsen i kommunen følger opp smittestatus tett og fortløpende, og vil oppdatere hvis det er hendelser som tilsier det.

  

VIKTIGE SMITTERÅD

I tiden fremover er det viktig å holde god håndhygiene (sprite hender, vaske dem), unngå nysing og hoste på andre, og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme! Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på 772 12900 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Storfjord