Det er 16 innlagt på UNN. Ved besøk i Tromsø skal man bruke munnbind på busser, taxi, butikker og kjøpesentre. Husk også viktige råd: ha god håndhygiene (sprite hender, vaske dem), unngå nysing og hoste på andre, og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme! Vi anbefaler å bruke munnbind på butikker, men er ikke påbudt. Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Oteren for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).

 

I Storfjord er det bekreftet to smittede siste fem dagene, noe som er bra med tanke på noe høyt antall smittede i forrige uke. Som tidligere sagt må vi forvente flere positiv prøver i ukene fremover. Det må samtidig presiseres at det har vært positive hurtigprøver som har vist seg å være negativ ved PCR test. Vi har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen vår, og følger opp kontinuerlig status ved spesielle hendelser eller mye smitte. Det vil ikke være oppdatering ved enkelttilfeller.

 

Vi gjentar: for skole og barnehage skal barn og elever leve som normalt, men holde seg hjemme og teste seg hvis får symptomer (hoste, feber, halsvondt). Det er ikke grunn til å holde barna hjemme ved smitte i en klasse.  Hvis en elev er smittet i en klasse, skal kun nærkontakter (se under) eller elever/ansatte med symptomer testes. Hvis det er flere smittede i samme klasse, slik som 5.klasse på Hatteng, vil vi vurdere å hurtigteste alle elevene i klassen over flere dager: det vurderes fra situasjon til situasjon.  

 

Definisjon på nærkontakt er som kjent å ha vært nærmere enn 2m i mer enn 15 min til en person som er bekreftet smittet. Det vil si at det er ikke en hel skoleklasse eller arbeidsplass som skal hurtigtestes, men personer/elever som er definert som nærkontakter (gode venner brukt mye tid med, arbeidskollega jobber tett med, kjæreste etc). Unntaket er hvis det er flere smittede i samme gruppe/klasse.

   

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Storfjord