Det er god spredning med smitte blant unge og voksne.  Jeg gjentar at vi må forvente flere positiv prøver i ukene fremover. Barn tåler Covid-19 infeksjon mye bedre enn eldre, og vaksinerte er svært god beskyttet mot alvorlig sykdom. De aller fleste nye innleggelsene på UNN de siste ukene er uvaksinerte, og det er klart økt risiko for alvorlig sykdom hvis man ikke har tatt vaksinen.  Ta kontakt med legekontoret på Oteren på 772 12900 hvis du ikke har tatt vaksinen, og nå ønsker å få tatt den. 
 
Vi har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen vår, og følger opp kontinuerlig status ved spesielle hendelser eller mye smitte. Det vil ikke være ny oppdatering før mandag 15.11.21, med mindre vi har en større smittesituasjon eller hendelse. 
   
Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege Storfjord