På grunn av rasfare faregrad 4 på Varsom.no stenges Kitdalsløypa og Parasløypa fra klokken 10:00 lørdag 23.02.2019.
Løypene åpner igjen i morgen søndag 24.02.2019 klokken 09:00 hvis faregraden blir redusert til grad 3 hos Varsom.no

Vi gjør oppmerksom på at det er til en hver tid statusoversikten på våre nettsider som er gjeldene for åpning og stengning av løypene.
https://www.storfjord.kommune.no/status-snoescooterloeypene.5947088-403621.html

Følg også med på www.varsom.no for informasjon om fare for snøskred. Oppfordring om å unngå ferdsel utenfor oppmerket trasé i rasutsatte områder (over 30 graders helning) bør etterfølges.