Kommunen skal utbedre en kum i Skolebakken. Dette arbeidet vil pågå på ettermiddagstid fra klokken 1500 til arbeidet er utført. Etter utbedring av kum er fullført vil det pågående kokepåbudet oppheves etter 24timer.

Etter fullført arbeide kan det oppleves noe grumsete vann i ledningsnettet. Abonnenter anbefales å tappe vann til det klarner før bruk.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

Har du ikke mottatt melding om vannstegning, men bor i det berørte området kan du sjekk om din telefon er registrert her: https://www.storfjord.kommune.no/slik-kan-du-motta-telefonvarsling-ums.5864551-395225.html