Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95% sannsynlighet. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader. Under ser dere at vår region i tillegg har 45% sannsynlighet for ekstremsituasjon i år. Snøsmeltinga ventes å komme igang iløpet av neste uke. 

Vi oppfordrer de som har utstyr, løsøre, søppel og andre ting liggende nær elver å sikre/fjerne dette.
 

I Storfjord er det spesielt disse elvene som kan medføre stor skade:

  • Nedre del av Kitdalselva, fra campingplassen på Hatteng
  • Det samme for nedre del av Skibotnelva og Olderelva
  • Jenselva
  • Elsneselva, sikring 100 meter nedstrøms E6 viktig for bebyggelse
  • Steindalselva, oppstrøms fylkesveg
  • Bergselva, Bergsdalen - er utsatt for sørpeskred.

Denne lista er ikke uttømmende. Ved ekstremflom kan og mindre bekker bli svært store, og ta nye veier som da kan true hus og annen infrastruktur. Kommunen har tatt befaring på kjente problemområder og vil følge med på situasjonen fremover.

Bruk www.varsom.no for å holde deg oppdatert på situasjonen.

https://youtu.be/YwP4OHZOP04                        https://youtu.be/Ew6CvjVGlC0

Flom 14.mai.JPG